MAJANSKO PUTOVANJE: Početak i završetak kozmičkih ciklusa – Drunvalo Melchizedek – croatian (BOOK)

20,00 

Ancient knowledge written by Drunvalo Melchizedek, translated from the English original into Croatian.

5 in stock

Description

ENGLISH DESCRIPTION
“This book is a continuation of my last book, Serpents of Light, it is a continuation of the guidelines shared with us by our indigenous ancestors… The Maya believe that they have a responsibility to the world to provide humanity with the guidance that will change our perception of the One Reality. This the new way will come from the heart. In other words, they want to help us leave this old world and enter the new world they believe is urgently needed at this time in history. We are in a time of rapid change and most of you feel it. From my heart to yours: prepare for your world to open up in unexpected ways.” (Drunvalo Melchizedek)

There have been many explanations and predictions about the year 2012, also known as the Mayan end of time. But what do the Mayans say about these prophecies? As Drunvalo explains, the Ancient Ones are here, now, and ready to share with you an initiation into an ancient way of interpreting our daily lives that goes beyond what society, religion, government, and our families have imposed upon us. We are in a transition period. There is an immensely positive side to these prophecies. We can prepare. This book explains how. Visit Drunvalo’s site at http://www.drunvalo.net

 

HRVAŠKI OPIS
“Ova knjiga je nastavak moje posljednje knjige, Svjetlosne Zmije, ona je nastavak vodstva kojeg naši domorodački preci dijele sa nama… Maye vjeruju da posjeduju odgovornost prema svijetu kako bi čovječanstvu pružili vodstvo koje će promijeniti naše promatranje Jedne Realnosti. Taj novi način će dolaziti iz srca. Drugim riječima, oni nam žele pomoći u napuštanju ovog starog svijeta kako bismo ušli u novi svijet, za kojeg vjeruju da je apsolutno potreban u ovom vremenu u povijesti. Mi se nalazimo u trenucima brzih promjena, i većina vas to može osjetiti. Od mog srca prema vašem: pripremite se da se vaš svijet otvori na neočekivane načine.“ (Drunvalo Melchizedek)

Postojala su mnoga tumačenja i mnoga predviđanja o 2012. godini, poznatoj i kao majanski Kraj vremena. Ali što Maye kažu o ovim proročanstvima? Kao što to Drunvalo objašnjava, Drevni su ovdje, sada, i spremni su podijeliti sa vama inicijaciju u drevni način tumačenja naših svakodnevnih života, izvan onoga što nam je nametnulo društvo, religija, vlada i naše obitelji. Mi se nalazimo u razdoblju tranzicije. Postoji neispričana pozitivna strana ovih proročanstava. Mi se možemo pripremiti. Ova knjiga nam objašnjava kako. Posjetite Drunvalovu stranicu na http://www.drunvalo.net

 

BOOK INFORMATION

Language: Croatian
No. pages: 180
Dimensions: 16X24 cm
PDF preview

Translation: Marko Šilobod
Release year: 2017
Publisher: HARŠA KNJIŽARA
ISBN: 978-953-7907-40-2

You may also like…