Živjeti u Srcu – Drunvalo Melchizedek – croatian (BOOK+CD)

20,00 

Ancient knowledge written by Drunvalo Melchizedek, translated from the English original into Croatian.

Out of stock

Description

ENGLISH DESCRIPTION
We used to be very different people. We were able to communicate and experience what few today understand. We used a way of communicating and feeling that did not involve the brain or the mind, but came from the sacred space of the heart.

This is a book of memories.

You have always had a sacred place in my heart and always will. It existed before creation and will exist when the last star shines. At night, when you dream, you leave your mind and enter the sacred space of your heart. Do you remember? Or do you only remember dreams? Why am I telling you this information that fades from our memory? What is the use of (re)searching for this place in a world where the greatest religion is science and the logic of the mind? Am I not aware that this is a world where emotions and feelings are second-class citizens?

I am aware of all this, but the teachers have asked me to remind you of who you really are. You are much more than a human being. There is a place in your heart, a sacred place, from which the world can literally be changed through conscious creation. If you really want to have a “peace of mind” and if you want to return home, I invite you to the beauty of your own heart. With your permission I will show you what was shown to me. You will receive accurate information on the way to your heart, where you and God are one.

The choice is yours.

I must warn you: with this experience comes great responsibility. Life knows when the spirit is in the higher worlds and will use you as it has used all the great teachers who have lived. If you read this book, meditate, and then think that nothing will change in your life, you can spiritually “fall asleep”. Once you enter the “Light of the Great Darkness”, your life will change – you will finally remember who you are, finally your life will become a service to humanity.

In the last 2 chapters, a surprise and a glimmer of great hope await you. The human body of light 17-18 meters in diameter that surrounds the body, the Merkaba (which I wrote about in my first two books, The Ancient Secret: The Flower of Life 1 and 2), hides a secret connected to the sacred space of the heart. If you practice Merkaba meditation in your life, I believe the information in this book will help you on your journey of ascension to the higher worlds.

If you are drawn exclusively to the sacred space of the heart, may these words be a blessing in your life and may they help you in your memory. This book is written with as few words as possible to preserve the integrity of this experience. The pictures are deliberately simple.

It is written from the heart, not from the mind.

 

HRVAŠKI OPIS
Jednom davno, mi ljudi smo bili mnogo drugačiji. Mogli smo komunicirati i iskusiti ono što su danas rijetki sposobni razumjeti. Koristili smo način komuniciranja i osjećanja koji nije uključivao mozak ili um, već je dolazio iz svetog prostora u srcu.

Ovo je knjiga prisjećanja.

Uvijek ste posjedovali sveti prostor u srcu i uvijek ćete ga posjedovati. On je postojao prije stvaranja i postojat će nakon što zadnja zvijezda zasja. Po noći, kada sanjate, ostavljate svoj um i ulazite u sveti prostor svoga srca. Da li se sjećate? Ili se sjećate samo sna? Zašto vam govorim ove informacije koje blijede iz naših sjećanja? Koja je korist u pronalasku ovog mjesta (ponovno) u svijetu gdje je najveća religija znanost i logika uma? Zar nisam svjestan da je ovo svijet gdje su emocije i osjećaji građani drugog reda?

Svjestan sam svega ovoga, ali moji učitelji su me zamolili da vas podsjetim tko ste vi uistinu. Vi ste mnogo više od ljudskog bića. U vašem srcu se nalazi mjesto, sveto mjesto, iz kojeg se doslovce može promijeniti svijet, kroz svjesno stvaranje. Ako zaista želite imati „miran duh“ i ako se želite vratiti kući, pozivam vas u ljepotu vlastitoga srca. Sa vašom dozvolom, pokazat ću vam što je pokazano meni. Dobit ćete točne informacije na putu u vaše srce, gdje ste vi i Bog jedno.

Izbor je na vama.

Moram vas upozoriti: uz ovo iskustvo dolazi velika odgovornost. Život zna kada se duh nalazi u višim svjetovima i iskoristit će vas, kao što je iskoristio sve velike učitelje koji su živjeli. Ako pročitate ovu knjigu, odradite meditaciju i zatim mislite da se ništa neće promijeniti u vašem životu, možete duhovno „zaspati“. Jednom kada uđete u „Svjetlo Velike Tame“, vaš će se život promijeniti – konačno ćete se sjetiti tko ste, konačno, vaš će život postati služenje čovječanstvu.

U zadnja 2 poglavlja očekuje vas iznenađenje i tračak velike nade. Ljudsko svjetlosno tijelo koje okružuje tijelo u promjeru od 17-18 metara, Merkaba (o kojoj sam pisao u svoje prve dvije knjige, „Drevna tajna: Cvijet života 1 i 2), posjeduje tajnu, povezanu sa svetim prostorom srca. Ako prakticirate meditaciju na Merkabu u vašem životu, vjerujem da će vam informacije u ovoj knjizi pomoći na vašem putu uzašašća u više svjetove.

Ako vas privlači isključivo sveti prostor srca, neka vam ove riječi budu blagoslov u vašem životu i neka vam one pomognu u vašem prisjećanju. Ova knjiga je napisana sa što manje riječi, kako bi se sačuvala cjelovitost ovog iskustva. Slike su namjerno jednostavne.

Ona je napisana iz srca, ne iz uma.

 

BOOK INFORMATION

Language: Croatian
No. pages and additions: 147 pages (+CD with meditation by Drunval Melchizedek and LU KA)
Dimensions: 14×20 cm
Binding: hard
PDF preview

Translation: Marko Šilobod
Release year: 2016
Publisher: HARŠA KNJIŽARA
ISBN: 978-953-7907-38-9