Prijava

Registracija

Geslo bo poslano na vaš e-poštni naslov.

Vaše osebne podatke obdelujemo le z namenom vodenja potrebnih internih evidenc in računovodstva, skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Društva za duhovni razvoj Višja Vibracija, ki je v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (https://www.visja-vibracija.si/pravila-in-pogoji/